Particulieren

Particulieren

AWA bouwkundig tekenburo, voor een totale bouwbegeleiding.
Wanneer u als particulier wilt gaan bouwen of verbouwen, komt u al gauw tot de ontdekking dat er erg veel wettelijke regelingen en voorschriften zijn.
Er moeten tal van zaken geregeld worden om er voor te zorgen dat het bouwproces voorspoedig verloopt.
AWA bouwkundig tekenburo kent de weg door het woud van regelingen en voorschriften.

Het belang van goede tekeningen

Elke gemeente vraagt om tekeningen om uw bouwplan te kunnen toetsen aan haar voorschriften. Het plan wordt bovendien voorgelegd aan afd. ruimtelijke ordening en aan de welstandscommissie. Daaruit zal blijken of het ontwerp voldoet binnen de eisen van ruimtelijke ordening en aan de eisen van welstand.

Ook de aannemer heeft tekeningen nodig om uit te rekenen wat uw bouwplan zal gaan kosten. In een later stadium zal de aannemer een meer gedetailleerde tekeningen en/of werktekeningen moeten hebben om uw bouwplan te kunnen bouwen.

Daarnaast zijn de tekeningen voor u contractstukken waarmee u de aannemer kunt aanspreken.